I dagarna fick vi hem en leverans av fur och då tänkte jag ta tillfället i akt att skriva om årsringar i furu. Nämligen materialkunskap.

Årsringarna uppstår i träd som växer i tempererade miljöer, alltså det är våra årstider som gör att vi har så tydliga årsringar i våra svenska skogar. Årsringarna delas upp i vårved (den ljusa delen) och höstved (den mörka delen). Här är den ljusa delen porösare och bättre på att leda vatten medan den mörka har högre densitet och leder vatten sämre.

Vad vi letar efter i bra virke är bla täta årsringar, alltså en stor del höstved. Detta kan man påverka på många olika sätt men det handlar i slutändan om att furan ska ha låg årlig tillväxt.

Fura som växt i magra marker lämnar alltså ett bättre virke för våra ändamål än en som växt upp under gynnsammare förhållanden. Vi vill ha fur med en jobbig uppväxt. Detta går inte hand i hand med vår skogsnäring där vi jagar högsta möjliga avkastning på vår skog. Detta innebär då att vi vill att vår fur ska växa upp under så gynnsamma förhållanden som möjligt.

 

Med gamla beprövade material och tekniker gläds vi åt att bevara eran fastighets ursprungliga charm och verkar för ett hållbarare samhälle. Vi specialiserar oss på fönsterrenovering och utför allt ifrån snickerier, målning, glasmästeri ifrån våran verkstad och på plats hos Er.

Genom att vända sig till en fönsterhantverkare tar vi hand om alla moment vid eran fönsterrenovering ifrån början till slut.

Vi verkar för ett hållbart hantverk. Hållbart i kvalitén vi levererar till ett hållbart pris.

Välkommen att kontaka oss!

Frölunda Fönsterhantverk är en fönsterrenoveringsfirma som riktar sig mot privatpersoner i Göteborg med omnejd.
Med gediget hantverkskunnande och yrkesstolthet verkar vi för att utföra ett hållbart hantverk. Hållbart i kvalitén vi levererar till ett hållbart pris.

Vi anser att byggnader bör behandlas med respekt och vi arbetar mycket med kulturfastigheter i västsverige.

Vi är stolta medlemmar i företagsföreningen för byggnadsvård och ekologiskt byggande i Sverige, Hållbara Hem.