Till en början hade man inte tekniken att tillverka stora rutor, man hade även svårt att tillverka rena glas. Detta innebär att glas ifrån 1700-talet har en grön nyans, dom sitter oftast i blyinfattningar i mer påkostade byggnader, i denna tid tex kyrkor. Blyspröjsen användes för att sammanfoga dom mindre glasbitarna till större ytor.

När vi kommer in i 1800-talet har teknikerna förbättrats och man kan nu tillverka större glasytor. Än är dom inte tillräckligt stora och det är i denna era som träspröjs kommer till som ett sätt att sammanfoga glas för att få större glasytor. Även den gröna nyansen går mot en ljusare ton.

Klart glas uppstår först under 1800-talets mitt. Fram tills 1920-talet är detta den dominerande glasytpen med munblåst glas.

1920 kommer den första glastillverkningsmaskinen till Sverige och from denna period blir maskindraget glas den dominerande glastypen. Detta ger tekniken att göra stora glasytor, denna glastyp tillverkas även idag och kallas idag för kulturglas.

Till skillnad från dom tidigare munblåsta glasen som ger en ojämn yta och bryter ljuset på olika sätt ger det maskindragna glaset en lite randigare effekt. Även detta bryter ljuset på ett livfullt sätt om än mer förutsägbart.

Maskindraget glas dominerar fram till 1960-talet när Pilkington börjar tillverka floatglas som är den dominerande tillverkningsmetoden än idag. Detta ger oss stora, klara glasytor att arbeta med.

Strax efter detta kommer isolerglasrutorna. Dessa finns idag i en mängd olika utföranden som jag lämnar åt någon annan som är mer kunnig i detta ämne att prata om. @RB kanske?

Oavsett så har man under alla tider eftersträvat att tillverka ett plant, klart glas. Så hatten av för bröderna Pilkington som åstadkom denna glastyp som än idag är i massproduktion!

För att sammanfatta det hela så hör följande glas ihop med respektive tidsperiod:

1700–1800      Munblåst glas med en grön nyans, små ytor

1800–1850      Munblåst glas med en ljusgrön nyans, lite större ytor

1850–1920      Klart munblåst glas, lite större ytor

1920–1960      Maskindraget glas, Kulturglas, stora ytor

1960-nu            Floatglas, stora ytor

Frölunda Fönsterhantverk är en fönsterrenoveringsfirma som riktar sig mot privatpersoner i Göteborg med omnejd.
Med gediget hantverkskunnande och yrkesstolthet verkar vi för att utföra ett hållbart hantverk. Hållbart i kvalitén vi levererar till ett hållbart pris.

Vi anser att byggnader bör behandlas med respekt och vi arbetar mycket med kulturfastigheter i västsverige.

Vi är stolta medlemmar i företagsföreningen för byggnadsvård och ekologiskt byggande i Sverige, Hållbara Hem.

Med gamla beprövade material och tekniker gläds vi åt att bevara eran fastighets ursprungliga charm och verkar för ett hållbarare samhälle. Vi specialiserar oss på fönsterrenovering och utför allt ifrån snickerier, målning, glasmästeri ifrån våran verkstad och på plats hos Er.

Genom att vända sig till en fönsterhantverkare tar vi hand om alla moment vid eran fönsterrenovering ifrån början till slut.

Vi verkar för ett hållbart hantverk. Hållbart i kvalitén vi levererar till ett hållbart pris.

Välkommen att kontaka oss!