I dagarna fick vi hem en leverans av fin fur och det ger mig en bra öppning att prata vidare om något jag tycker är intressant och viktigt. Nämligen materialkunskap.

Årsringarna uppstår i träd som växer i tempererade miljöer, alltså det är våra årstider som gör att vi har så tydliga årsringar i våra svenska skogar. Årsringarna delas upp i vårved (den ljusa delen) och höstved (den mörka delen). Här är den ljusa delen porösare och bättre på att leda vatten medan den mörka har högre densitet och leder vatten sämre.

Vad vi letar efter i bra virke är bla täta årsringar, alltså en stor del höstved. Detta kan man påverka på många olika sätt men det handlar i slutändan om att furan ska ha låg årlig tillväxt.

Fura som växt i magra marker lämnar alltså ett bättre virke för våra ändamål än en som växt upp under gynnsammare förhållanden. Vi vill ha fur med en jobbig uppväxt. Detta går inte hand i hand med vår skogsnäring där vi jagar högsta möjliga avkastning på vår skog. Detta innebär då att vi vill att vår fur ska växa upp under så gynnsamma förhållanden som möjligt.