Vad som händer är att järnet börjar rosta. I och med detta kommer rosten sprida sig vidare i skruvarna och ner i bågmaterialet.

Nu har vi en rostig skruv som leder ner fukt djupt in i materialet och får det att ruttna. Ofta sitter hörnjärnen fast såpass dåligt att man drar bort dom med handkraft.

Ett problem med detta utöver rötskadorna är att dom är väldigt svåra att upptäcka, det är ofta inte förrän man börjar arbeta som man hittar dessa skador som gömmer sig djupt under järnen.

Hörnjärn har monteras ganska slentriantmässigt av olika hantverkare som inte vet vilka konsekvenser det kan ge. Det är en genväg för att få fönsterbågen att hålla ihop istället för att laga det på riktigt.

Men det sagt får vi inte glömma varför hörnjärn finns ifrån första början. Ursprunget kommer ifrån tidiga gångjärn som såg ut som en förläning utav ett hörnjärn. Dessa utsmyckades mer och mer över tid och tillslut när vi gick över till våra gångjärn vi har idag så stannade hörnjärnen kvar av estetiska skäl.

Konsekvenserna av detta är att kostnaderna drar iväg när det blir dåligt på riktigt och en professionell måste åtgärda vad som nu är långt mer skadat än innan.